Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Landsbyordning Tre Ege Skolen
Billedet på sidehoved

Elever bosiddende i Gislev eller Ryslinge hører som udgangspunkt til afd. Ryslinge.

Elever som skal krydse eller via det som FMK betegner som farlig skolevej, kan via skolen søge om buskort.

Elever i indskolingen (0.-3.kl) som har mere end 2,5 km i skole, kan via skolen søge om buskort.

Elever i mellemtrinet (4.-6.kl) som har mere end 6 km i skole, kan via skolen søge om buskort.